Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Intervención general de la administración del estado.
Administración Presupuestaria

Aviso Legal

Aviso Legal

O dominio en internet www.pap.hacienda.gob.es é de titularidade da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e dos seus centros directivos e da Intervención Xeral da Administración do Estado, ámbito conxunto ao que se lle denomina, para os efectos deste dominio, Administración orzamentaria.

Autorízase a reprodución total ou parcial dos contidos do portal, sempre que se cite expresamente a súa orixe.

A información contida nesta web procede de fontes públicas. A Administración orzamentaria non sei fai responsable dos danos e prexuízos que poida ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na web en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, o desenvolvemento ou o resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes.

En calquera caso, a información e os contidos desta web non se poderán alegar en procesos contraditorios coa Administración pública, quen non asume responsabilidade ningunha polas discrepancias que poidan existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

A Administración orzamentaria non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través dos distintos enderezos de correo electrónico que aparecen nestas páxinas. A información obtida a través das caixas de correo contidas nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivarse dela efecto xurídico vinculante ningún (Real decreto 208/1996, artigo 4b).

A Administración orzamentaria resérvase o dereito a realizar cambios no portal sen aviso previo, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do portal ou o seu deseño. Así mesmo, non se responsabiliza dos contidos que incluísen terceiras partes nos hipervínculos aos que se fai referencia nesta páxina.

Os textos, a normativa e, en xeral, calquera información contida nas páxinas deste portal teñen carácter meramente informativo, polo que suxerimos que comprobe a vixencia e a exactitude dos datos nas fontes administrativas oficiais correspondentes.

Estase traballando no cumprimento dos requisitos de accesibilidade da totalidade dos contidos aloxados neste portal. Non obstante, polo momento, non todos están dispoñibles en versión accesible.

Política de cookies

Para levar un seguimento das estatísticas de uso do sitio (por exemplo, número de visitas por páxina, horas e días de visita, etc.), o presente portal emprega a plataforma de análise estatística web: Google Analytics. A devandita plataforma fai uso de cookies para a obtención dos diferentes indicadores estatísticos.

As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario polos sitios web que este visita, que lles permiten aos sitios web rexistrar a actividade do usuario co sitio. No seguinte enderezo pódense consultar o uso das cookies empregadas por Google Analytics: uso das cookies de Google Analytics nos sitios web.

Para navegar polo presente portal, non é necesario que vostede permita a instalación destas cookies: vostede pode inhabilitalas directamente no seu navegador.

O presente portal segue a regulación legal e as directrices sobre política de cookies ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos.