Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública.
Administración Presupuestaria

Declaración de Accesibilidade

Situación de cumprimento

Estes sitios web son parcialmente conformes co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

Falta de conformidade co RD 1112/2018

Poden existir fallos puntuais de edición nalgunha das páxinas web, tanto en contidos HMTL como en documentos finais, publicados en data posterior ao 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro).

Carga desproporcionada

No aplica

O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

Poderían existir arquivos ofimáticos, en PDF ou outros formatos, que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 31 de outubro de 2018.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 28 deoutubrode 2021.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) por exemplo:

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte dos sitios web aos cales se lles aplica a presente declaración de accesibilidade.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade.

A través de la siguientes vías:

Las comunicaciones serán recibidas y tratadas por la unidad encargada de la administración y gestión de los portales web y sedes electrónicas de la Administración Presupuestaria.

También puede solicitar en formato accesible información que no cumpla con los requisitos de accesibilidad bien por estar excluida, bien por estar exenta por carga desproporcionada; o formular una queja por incumplimiento de los requisitos de accesibilidad. Enlace al procedimiento de solicitud de información accesible y quejas del artículo 12 del Real Decreto 1112018, de 7 de septiembre

Procedemento de aplicación

A través de este procedimiento podrá iniciar una reclamación para conocer y oponerse a los motivos de la desestimación de una solicitud de información accesible o queja, instar la adopción de las medidas oportunas en el caso de no estar de acuerdo con la decisión adoptada, o exponer las razones por las que se considera que la respuesta no cumple con los requisitos exigidos.

Enlace al procedimiento de reclamación, que debe dirigir a la Unidad responsable de accesibilidad de este Ministerio, o si la reclamación es por una actuación de dicha Unidad, al superior jerárquico de ésta.

Contido opcional

Este sitio web cumpre cos requisitos da Norma UNE-EN 301549 considerando as excepcións do RD 1112/2018.

A última revisión realizouse o 28 deoutubro de 2021.

Os portais web e sedes electrónicas da Administración Orzamentaria atópanse optimizados para as últimas versións de Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari e Opera. A resolución web mínima recomendada é de 1280x1024.

Os portais web e sedes electrónicas da Administración Orzamentaria foron deseñados para a súa correcta visualización, non tan soamente en equipos de escritorio, senón tamén en tabletas e teléfonos intelixentes.