Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Contactes

En aquest apartat apareixen les adreces de contacte per a qualsevol consulta relacionada amb els continguts d'aquest web, d'acord amb la seva naturalesa.

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat:
informacionIGAE@igae.hacienda.gob.es
Direcció General de Pressupostos:
InternetDGPresupuestos@sepg.hacienda.gob.es
Direcció General de Costos de Personal:
mrmodificaciones@sepg.hacienda.gob.es
Direcció General de Fons Comunitaris:
fondoscomunitarios@sepg.hacienda.gob.es