Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Intervención General de la Administración del Estado
SOROLLA2

Contactes

En aquest apartat apareixen les adreces de contacte per a qualsevol consulta relacionada amb els continguts d'aquest web, d'acord amb la seva naturalesa.

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat (Intervención General de la Administración del Estado):
CSC@igae.minhap.es
Direcció General de Pressupostos (Dirección General de Presupuestos):
InternetDGPresupuestos@sepg.minhap.es
Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas):
Clases.pasivas@sepg.minhap.es
Direcció General de Fons Comunitaris (Dirección General de Fondos Comunitarios):
fondoscomunitarios@sepg.minhap.es