Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Declaració d'Accessibilitat

Situació de compliment

Aquests llocs web són parcialment conformes amb el RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

Poden existir fallades puntuals d'edició en alguna de les pàgines web, tant en continguts HMTL com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Càrrega desproporcionada

No aplica

El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics, en PDF o altres formats, que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 31 d'octubre de 2018.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 28 de octubre del 2021.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part dels llocs web als quals se'ls aplica la present declaració d'accessibilitat.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat.

A través de la siguientes vías:

Las comunicaciones serán recibidas y tratadas por la unidad encargada de la administración y gestión de los portales web y sedes electrónicas de la Administración Presupuestaria.

También puede solicitar en formato accesible información que no cumpla con los requisitos de accesibilidad bien por estar excluida, bien por estar exenta por carga desproporcionada; o formular una queja por incumplimiento de los requisitos de accesibilidad. Enlace al procedimiento de solicitud de información accesible y quejas del artículo 12 del Real Decreto 1112018, de 7 de septiembre

Procediment d'aplicació

A través de este procedimiento podrá iniciar una reclamación para conocer y oponerse a los motivos de la desestimación de una solicitud de información accesible o queja, instar la adopción de las medidas oportunas en el caso de no estar de acuerdo con la decisión adoptada, o exponer las razones por las que se considera que la respuesta no cumple con los requisitos exigidos. 

Enlace al procedimiento de reclamación, que debe dirigir a la Unidad responsable de accesibilidad de este Ministerio, o si la reclamación es por una actuación de dicha Unidad, al superior jerárquico de ésta.

Contingut opcional

Est assetjo web compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L'última revisió s'ha realitzat el 28 de octubre del 2021.

Els portals web i seus electròniques de l'Administració Pressupostària es troben optimitzats per a les últimes versions de Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari i Opera. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.

Els portals web i seus electròniques de l'Administració Pressupostària han estat dissenyats per a la seva correcta visualització, no tan solament en equips d'escriptori, sinó també en @tableta i telèfons intel·ligents.