Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

MATARÓ

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

673094

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

NO

Data de registre

30/01/2023

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

55,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Estracto de resolución nº770, de 26 de enero de 2023 de la concejala delegada de Administración, Buen Gobierno y Transparencia, por el que se aprueba convocatoria de concesión de ayudas, por razón del domicilio habitual, para familias monoparentales 2023.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Extracte de la resolució núm. 770, de 26 de gener de 2023, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, pel qual s’aprova la convocatòria de la concessió d’ajuts al domicili habitual, per a famílies monoparentals, per a l’exercici 2023.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO

Regió d'impacte

  • ES511 - Barcelona

Finalitat (política de despeses)

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

Títol de les Bases reguladores

Bases para la convocatoria de la concesión de ayudas, por razón del domicilio habitual, para familias monoparentales, para el ejercicio 2023

Adreça electrònica de les bases reguladores

www.mataro.cat

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

01/02/2023

Data de finalització de el període de sol·licitud

31/05/2023

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria