Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

660457

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

NO

Data de registre

23/11/2022

Eines d'ajuda

 • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

40,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Resolución de 16 de noviembre de 2022, por la que se abre la convocatoria anticipada de las becas y ayudas del 2023 para personas trabajadoras desempleadas que participan en los programas de formación profesional para el empleo ....

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Resolució de 16 de novembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria anticipada de les beques i ajuts de 2023 per a persones treballadores desocupades que participen en els programes de formació professional per a l'ocupació ....

Tipus de beneficiari elegible

 • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

 • ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES
 • ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
 • ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
 • AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA
 • ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES
 • OTROS SERVICIOS
 • ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES
 • ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

Regió d'impacte

 • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

FOMENTO DEL EMPLEO

Títol de les Bases reguladores

TRE/349/2008, de 9 de julio, por la que se regula el régimen de ayudas y becas a las personas trabajadoras desocupadas y empresas establecido en materia de formación de oferta

Adreça electrònica de les bases reguladores

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5176/917528.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

15/01/2023

Data de finalització de el període de sol·licitud

31/10/2023

31 de diciembre de 2022

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

  No

Reglament (UE)

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria