Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

641771

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

NO

Data de registre

29/07/2022

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

10,000,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Subvenciones a los entes locales de Cataluña para el desarrollo de actuaciones vinculadas a la movilidad segura y sostenible, inteligente, la pacificación del tráfico y la reducción de la accidentalidad en el ámbito urbano.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intelligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Administración Pública y de la política económica y social

Regió d'impacte

  • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Títol de les Bases reguladores

Bases reguladoras para la concesión de sub. a los EELL de Cataluña para el desarrollo de actuaciones vinculadas a la movilidad segura, sostenible y inteligente, la pacificación del tráfico y la reducción de la accidentalidad en el ámbito urbano

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

Des de l’endemà de la publicació en el diari oficial de la convocatòria inicial

Data de finalització de el període de sol·licitud

20/09/2022

10/11/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria