Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

INSTITUT RAMON LLULL

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

https://www.llull.cat/catala/subvencions/mobilitat_individual.cfm

Codi BDNS

640807

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

NO

Data de registre

25/07/2022

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

15,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Resolución por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para la movilidad de creadores/as en los ámbitos de audiovisual, las artes escénicas y la música.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat de creadors/es en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques i la música.

Tipus de beneficiari elegible

  • GRAN EMPRESA
  • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Actividades de creación, artísticas y espectáculos

Regió d'impacte

  • XXXX - TODO EL MUNDO

Finalitat (política de despeses)

CULTURA

Títol de les Bases reguladores

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2022, por la que se da publicidad a los acuerdos del Consejo de Dirección de 19 de enero de 2022, por los que se aprueban y modifican las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=919556

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

21/09/2022

Data de finalització de el període de sol·licitud

05/10/2022

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

REG (UE) 1407/2013, DE 18 DE DICIEMBRE, DE MINIMIS

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria