Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA (ACCIÓ)

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

635324

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

NO

Data de registre

23/06/2022

Eines d'ajuda

 • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

8,000,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Subvenciones de cupones a la competitividad empresarial 2022.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Subvencions de cupons a la competitivitat empresarial 2022.

Tipus de beneficiari elegible

 • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

 • ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES
 • COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS
 • INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 • ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 • EDUCACIÓN
 • SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
 • SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN
 • INDUSTRIA MANUFACTURERA
 • OTROS SERVICIOS
 • ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO
 • ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

Regió d'impacte

 • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

INDUSTRIA Y ENERGÍA

Títol de les Bases reguladores

RESOLUCIÓN EMT/1890/2022, de 14 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a cupones a la competitividad empresarial.

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8693/1915216.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

Des de l’endemà de la publicació en el diari oficial de la convocatòria inicial

Data de finalització de el període de sol·licitud

15/11/2022

hasta las 14:00 horas del dia 17 de junio del 2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

  No

Reglament (UE)

REG (UE) 1407/2013, DE 18 DE DICIEMBRE, DE MINIMIS

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria