Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Codi BDNS

625456

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

NO

Data de registre

09/05/2022

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

3,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Convocatoria que han de regir las becas pera el fomento de la mobilidad para alumnos de ciclos formativos de grado superior en centros de Granollers, beneficiarios de la beca Erasmus + para la realitzación de prácticas profesionales al extrangero.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Convocatòria que han de regir les beques per al foment de la mobilitat per als alumnes de cicles formatius de grau superior en centres de Granollers, beneficiaris de la beca Erasmus + per a la realització de pràctiques professionals a l'estranger.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Educación postsecundaria

Regió d'impacte

  • ES511 - Barcelona

Finalitat (política de despeses)

EDUCACIÓN

Títol de les Bases reguladores

Bases que han de regir les beques per al foment de la mobilitat per als alumnes de cicles formatius de grau superior en centres de Granollers, beneficiaris de la beca Erasmus+ per a la realització de pràctiques professionals a l'estranger

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

Se inicia a partir de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el BOPB.

Data de finalització de el període de sol·licitud

31/05/2022

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria