Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

591801

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

NO

Data de registre

26/10/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

7,310,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Subvenciones para la retirada de residuos de materiales de aislamiento y construcción que contengan amianto.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Subvencions per la retirada de residus de materials d'aïllament i construcció que continguin amiant.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
  • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

Regió d'impacte

  • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Títol de les Bases reguladores

RESOLUCIÓN TES/1068/2020, de 18 de mayo, que aprueban las bases reguladoras que deben regir la convocatoria abierta de ayudas destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento y de la construcción que contengan amianto.

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795120.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

Des de la publicació en el diari oficial de la convocatòria inicial

Data de finalització de el període de sol·licitud

31/12/2021

31/12/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria