Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

VILADECANS

AYUNTAMIENTO DE VILADECANS

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/

Codi BDNS

589405

Data de registre

11/10/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concessió directa - canònica

Pressupost total de la convocatòria

120,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN EXCEPCIONAL DE SUBVENCIONES DIRECTAS CON CONCURRENCIA NO COMPETITIVA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE VILADECANS, POR LA COVID9..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ EXCEPCIONAL DE SUBVENCIONS DIRECTES AMB CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE VILADECANS, PER LA COVID19..

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Otras actividades asociativas

Regió d'impacte

  • ES511 - Barcelona

Finalitat (política de despeses)

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Títol de les Bases reguladores

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS CON CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE VILADECANS, AFECTADAS ECONÓMICAMENTE PARA LA COVID 19.

Adreça electrònica de les bases reguladores

Pendiente de publicar

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

15/10/2021

Data de finalització de el període de sol·licitud

02/11/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria