Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

VILADECANS

AYUNTAMIENTO DE VILADECANS

Codi BDNS

584358

Data de registre

20/09/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

80,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN LOCAL 2021, PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL PARA AYUDAR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL POR EL COVID-19 Y POR PARTE DE LOS PROPIETARIO.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS, EN EL MARC DEL PLA DE REACTIVACIÓ LOCAL 2021, PEL PAGAMENT DEL LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL PER LA COVID-19 i PELS PROPIETARIS D’HABITATGES .

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Regió d'impacte

  • ES511 - Barcelona

Finalitat (política de despeses)

ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN

Títol de les Bases reguladores

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN LOCAL 2021, PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL PARA AYUDAR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL POR EL COVID-19 Y POR PARTE DE LOS PROPIETARIO

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://bop.diba.cat/anunci/3123407

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

01/10/2021

Data de finalització de el període de sol·licitud

30/11/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria