Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CALONGE

AYUNTAMIENTO DE CALONGE

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

https://seu.calonge.cat

Codi BDNS

577511

Data de registre

28/07/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

90,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS PARA ALQUILER Y HIPOTECA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PROVOCADA POR EL COVID-19, PARA EL EJERCICIO 2021 - AMPLIACIÓN PLAZO SOLICITUDES.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE QUOTES DE LLOGUER I HIPOTECA PER A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT PROVOCADA PEL COVID-19, PER A L'EXERCICI 2021 - AMPLIACIÓ TERMINI SOL·LICITUDS.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • OTROS SERVICIOS

Regió d'impacte

  • ES512 - Girona

Finalitat (política de despeses)

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Títol de les Bases reguladores

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL PAGO DE CUOTAS DE ALGUILER Y HIPOTECA PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PROVOCADA POR EL COVID-19

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

A partir del dia siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOP de la provincia

Data de finalització de el període de sol·licitud

15/09/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria