Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

SANTA COLOMA DE GRAMENET

AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

575153

Data de registre

14/07/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

81,900.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DURANTE EL AÑO 2021..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

CONVOCATÒRIA PER A L`ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL FOMENT D`ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DURANT L`ANY 2021..

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Actividades deportivas

Regió d'impacte

  • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

Títol de les Bases reguladores

BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DURANTE LOS AÑOS 2020-2022

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

01/09/2021

Data de finalització de el període de sol·licitud

15/09/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria