Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC)

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

574307

Data de registre

08/07/2021

Eines d'ajuda

  • PRÉSTAMOS
  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

795,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

RESOLUCIÓNCLT/ /2021, de segunda convocatoria para la concesión de ayudas a planes de distribución de largometrajes cinematográficos, en régimen de concurrencia competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

RESOLUCIÓCLT/ /2021, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions..

Tipus de beneficiari elegible

  • GRAN EMPRESA
  • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión

Regió d'impacte

  • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

CULTURA

Títol de les Bases reguladores

bases específicas que regirán la concesión de ayudas, en las modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones, a planes de distribución de largometrajes cinematográficos.

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8355/1838605.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

20/07/2021

Data de finalització de el període de sol·licitud

09/09/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA.41542

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

REG (UE) 651/2014, DE 17 DE JUNIO, DE EXENCIÓN DE NOTIFICACIÓN

Objetivos

  • ART. 53 AYUDAS A LA CULTURA Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria