Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

BANYERES DEL PENEDÈS

AYUNTAMIENTO DE BANYERES DEL PENEDÈS

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

https://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/info.0.

Codi BDNS

572552

Data de registre

29/06/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

2,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Convocatoria de ayudas para la rehabilitación de fachadas en el municipio de Banyeres del Penedès aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio de 2021.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació de façanes en el municipi de Banyeres del Penedès aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2021.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • CONSTRUCCIÓN

Regió d'impacte

  • ES514 - Tarragona

Finalitat (política de despeses)

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

Títol de les Bases reguladores

Ordenanza reguladora de las Bases que han de regir la concesión de ayudas económicas, para la rehabilitación de fachadas

Adreça electrònica de les bases reguladores

www.banyeresdelpenedes.cat

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

Desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOPT

Data de finalització de el període de sol·licitud

30 de noviembre de 2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria