Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

VILADECANS

AYUNTAMIENTO DE VILADECANS

Codi BDNS

571458

Data de registre

23/06/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

40,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Aprobar las Bases Reguladoras específicas de subvenciones en régimen de concesión directa para la digitalización de las empresas del municipio de Viladecans..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Aprovar les Bases Reguladores específiques de subvencions en règim de concessió directa per a la digitalització de les empreses del municipi de Viladecans. .

Tipus de beneficiari elegible

  • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS

Regió d'impacte

  • ES511 - Barcelona

Finalitat (política de despeses)

COMERCIO, TURISMO Y PYMES

Títol de les Bases reguladores

APROVAR les Bases Reguladores específiques de subvencions en règim de concessió directa per a la digitalització de les empreses del municipi de Viladecans.

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://bop.diba.cat/anunci/3090240

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

Al día siguiente de la publicación de la convocatoria a la BDNS

Data de finalització de el període de sol·licitud

15 de septiembre de 2021.

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria