Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

SANT JOAN DE LES ABADESSES

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Codi BDNS

563116

Data de registre

11/05/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

8,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Acuerdo de fecha 31 de marzo de 2021 del Plenario Municipal, por el que se convocan ayudas extraordinarias a titulares de restaurantes, bares y cafeterías de Sant Joan de les Abadesseses afectados por diferentes situaciones provocadas por la COVID-19..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Acord de data 31 de març de 2021 del Plenari Municipal, pel qual es convoquen ajudes extraordinàries a titulars de restaurants, bars i cafeteries de Sant Joan de les Abadesses afectats per diferents situacions provocades per la COVID-19. .

Tipus de beneficiari elegible

  • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • HOSTELERÍA

Regió d'impacte

  • ES512 - Girona

Finalitat (política de despeses)

COMERCIO, TURISMO Y PYMES

Títol de les Bases reguladores

Bases que han de regir la concesión de subvenciones a los titulares de restaurantes, bares y cafeterías de Sant Joan de les Abadesses afectados por las diferentes situaciones provocadas por la COVID-19.

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

Des de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP de Girona.

Data de finalització de el període de sol·licitud

3 meses a contar des de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP de Girona.

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria