Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC)

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

552133

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

NO

Data de registre

05/03/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN
  • PRÉSTAMOS

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

280,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

RESOLUCIÓNCLT/ /2021, de convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos del ámbito de los videojuegos, en régimen de concurrencia competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

RESOLUCIÓCLT/ /2021, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions..

Tipus de beneficiari elegible

  • GRAN EMPRESA
  • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Edición de programas informáticos
  • Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

Regió d'impacte

  • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

CULTURA

Títol de les Bases reguladores

bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes de l'àmbit dels videojocs.

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8356/1839003.pdf





Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

15/03/2021

Data de finalització de el període de sol·licitud

29/04/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

REG (UE) 1407/2013, DE 18 DE DICIEMBRE, DE MINIMIS

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòria



Extractes de la convocatòria