Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC)

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

549872

Data de registre

19/02/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

1,800,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

RESOLUCIÓN CLT/2021, convocatoria de subvenciones de concurrencia no competitiva, para gastos de funcionamiento de empresas y entidades gestionadoras de salas con programación estable de música en vivo, en Cataluña durante la crisis por COVID-19..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

RESOLUCIÓ CLT/2021, convocatòria de subvencions de concurrència no competitiva, per a despeses de funcionament d'empreses i entitats gestionadores de sales amb programació estable de música en viu, a Catalunya durant la crisi causada per la COVID-19..

Tipus de beneficiari elegible

  • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
  • GRAN EMPRESA
  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Actividades de creación, artísticas y espectáculos

Regió d'impacte

  • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

CULTURA

Títol de les Bases reguladores

bases específicas para la concesión de subvenciones para gastos de funcionamiento de empresas y entidades gestionadoras de salas con programación estable de música en vivo, en Cataluña durante la crisis por COVID-19.

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8333/1834289.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

24/02/2021

Data de finalització de el període de sol·licitud

10/03/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA.56851

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria