Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

DELTEBRE

AYUNTAMIENTO DE DELTEBRE

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

https://www.seu-e.cat/ca/web/deltebre/seu-electronica

Codi BDNS

545398

Data de registre

20/01/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concessió directa - canònica

Pressupost total de la convocatòria

120,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Convocatoria de ayudas sociales sobre determinados tributos municipales y actividades extraescolares tipificadas para el ejercicio 2021, mediante concesión directa..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Convocatòria d’ajuts socials sobre determinats tributs municipals i activitats extraescolars tipificades per a l’exercici 2021, mitjançant concessió directa. .

Tipus de beneficiari elegible

  • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • OTROS SERVICIOS

Regió d'impacte

  • ES514 - Tarragona

Finalitat (política de despeses)

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

Títol de les Bases reguladores

Bases reguladoras para la concesión de ayudas sociales sobre determinados tributos municipales y actividades extraescolares tipificadas para el ejercicio 2021, mediante concesión directa.

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Data de finalització de el període de sol·licitud

31/10/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria