Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

ESTADO

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

https://sede.isciii.gob.es/

Codi BDNS

541699

Data de registre

23/12/2020

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

134,453,674.46 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021 mediante tramitación anticipada de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
  • Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas

Regió d'impacte

  • ES - ESPAÑA

Finalitat (política de despeses)

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Títol de les Bases reguladores

Orden CNU/354/2019, de 22 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4560

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

02/02/2021

Data de finalització de el període de sol·licitud

12/11/2021

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria