Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA (ICAEN)

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

523447

Data de registre

14/09/2020

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

19,717,366.60 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible. Programa MOVES II.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible. Programa MOVES II.

Tipus de beneficiari elegible

  • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
  • GRAN EMPRESA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Actividades anexas al transporte

Regió d'impacte

  • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

INDUSTRIA Y ENERGÍA

Títol de les Bases reguladores

Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II).

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

el dia siguiente a la publicación de la presente Resolución

Data de finalització de el període de sol·licitud

1 año a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el DOGC

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria