Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

493785

Data de registre

28/01/2020

Eines d'ajuda

  • PRÉSTAMOS

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

5,000,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

RESOLUCIÓN TES/ /2020, de de, por la que se abre la convocatoria en régimen de concurrencia pública no competitiva, para el acceso a ayudas en forma de préstamos a comunidades de propietarios de los barrios gestionados por la Agencia de la Vivienda de.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Administración Pública y de la política económica y social

Regió d'impacte

  • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN

Títol de les Bases reguladores

bases reguladoras para el acceso, en regimem de concurrencia pública no competitiva, a ayudas en forma de prestamos a comunidades de propietarios de los barrios gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña para la financion de obras de rehabilita

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

l#endemà de la publicació d#aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Data de finalització de el període de sol·licitud

20/12/2020

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria