Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

ESTADO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

429285

Data de registre

17/12/2018

Eines d'ajuda

 • PRÉSTAMOS

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

0.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Orden de 14 de diciembre de 2018, por la que se efectúa la convocatoria de concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2018..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

.

Tipus de beneficiari elegible

 • GRAN EMPRESA
 • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

 • Fabricación de productos de caucho y plásticos
 • Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
 • Coquerías y refino de petróleo
 • Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
 • Industria química
 • Fabricación de otro material de transporte
 • Fabricación de bebidas
 • Industria del cuero y del calzado
 • Fabricación de otros productos minerales no metálicos
 • Industria de la alimentación
 • Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
 • Fabricación de material y equipo eléctrico
 • Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
 • Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
 • Valorización
 • Confección de prendas de vestir
 • Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
 • Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
 • Otras industrias manufactureras
 • Fabricación de muebles
 • Industria del tabaco
 • Fabricación de productos farmacéuticos
 • Industria textil
 • Industria del papel

Regió d'impacte

 • ES - ESPAÑA

Finalitat (política de despeses)

INDUSTRIA Y ENERGÍA

Títol de les Bases reguladores

Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industri

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14391.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

18/12/2018

Data de finalització de el període de sol·licitud

31/01/2019

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

  No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria